Procedure DWF/ handleiding App

Procedure DWF / handleiding app

 1. Aanwijzing komt via email
 2. Je vindt je wedstrijden onder menu / programma in de app
 3. Beide teams zenden teamopgave naar scheidsrechters
 4. Scheidsrechter controleert en geeft akkoord beide teamopgaven (voor de wedstrijd)
 5. Scheidsrechter opent app en gaat naar digitaal wedstrijdformulier (na de wedstrijd)
 6. Scheidsrechters vullen eindstand in (bovenaan bij optie eindstand)

Onder de logo’s van beide teams kan je de stand invullen

 1. Scheidsrechter voert straffen in**  (bovenaan bij optie kaarten)

-          Druk op +,

-          Druk vervolgens op club

-          Druk vervolgens op betreffende speler

-          Druk op de straf (gele kaart, 2 minuten etc.)

-      Druk op toevoegen (oranje balk)
** Het is niet nodig de tijd en helft van de straffen in te voeren.

 1. Bij meerdere straffen herhaal je stap 7
 2. Druk op Wedstrijd vastleggen (oranje balk)
 3. Bevestig vastleggen (oranje balk)
 4. Druk op ok

Note 1:
- Voor je de wedstrijd vastlegt in de app, moet je alle gegevens eerst invoeren.
- Indien er bij de wedstrijd een waarnemer aanwezig is, is deze verantwoordelijk
  voor het invoeren van deze gegevens.

Note 2

-  Scheidsrechters zijn te allen tijde eindverantwoordelijk voor DWF

-  Secretaris/tijdwaarnemers vullen GEEN gegevens in, communiceer dit goed.

-  Ingeval van foutieve invoering, competitieleider informeren.

 

Oosterbeek, 11 september 2016

 

 

                        Manual Digital Match Report

 1. Nomination follows by email
 2. You find your match in the app (menu and programme)
 3. Both Teams send squadlists to official (before the game)
 4.  Referee opens app and agree with both squadlists (before the game)
  5.  Referee opens app and goes to digital match form (after the game)
  6.  Referee fill out final result (option on top of screen at results)

     Under the logo’s of both teams you can fill out the score)

 1. Referee fill out punishments** (on top of screen at option cards)
      - press +,
      - press on logo club
      - press on number player
      - press on the punishment (yellow card, two minutes, red card etc)
      - press on add button

**It’s not necessary to fill out time
8. In case of more punishments repeat step 7
9. Press capture match (orange button)

10. Confirm capture match (orange button)

 1. Press OK

 

Note 1:
- Before you capture match (step 9) you have to fill out all data
- In case of delegate, he/she is responsable for this procedure

Note 2
- Referees are always responsable to fill out the date in de app
- Secretary / timekeepers NEVER fill out data. Communicate this very clear before the
  match.
- In case of mistakes please contact head of competition.

 


 

Manual download Sportlinked app

 1. Download Sportlinked app (only for android of Apple)
 2. You see two options; register and log in
 3. When you open the app for the first time you choose register
 4. Fill out your emailadress
 5. Fill out your password (is the same als Dutch registration number)
 6. You will receive an email
 7. Click on the link in the email
 8. You can change your password (not mandatory)
 9. Go to Log in
 10. Log in with emailadress and password
 11. Choose option I became federationmember (option 1)
 12. Press on NHV logo
  1. You are in