Basisschool biedt kansen

Samenwerken met onderwijs moet gewoon
wil je als sport door kunnen groeien en als vereniging sterker worden

Ooit nam handbal in de lessen lichamelijke opvoeding een prominente plaats in. Die tijd is veranderd.
Voor de handbalsport is het van groot belang dat kinderen kennis maken met handbal. Het is van be­lang dat de handbalverenigingen hun eigen sport stimuleren in het onderwijs. Ter ondersteuning van de verenigingen ontwikkelde het NHV het lespakket “Kennis maken met Handbal” voor het basisonderwijs. Zowel Verenigingen als gymleraren kunnen met behulp van dit lespakket lessen verzorgen op scholen.

Met het project “Kennismaken met Handbal” vormen deze lessen een belangrijke basis om handbal op een leuke aantrekkelijke wijze onder de aandacht te brengen bij alle schoolgaande kinderen. Voor de vereniging bieden deze lessen unieke mogelijkheden om leden te werven.

Kennismakingslessen
Handbal is een erg aantrekkelijk spel voor het basisonderwijs. Vanuit eenvoudige lummelspelen is een voortzetting in de richting van handbal een logische stap.
Met de kennismakingslessen wordt er geprobeerd een brug te slaan tussen het bewegingsonderwijs op school en de handbalvereniging, waar de jeugd zich verder kan ontwikkelen in het handbal.
De lessen zijn primair bedoeld voor sportkennismakingsprojecten, waarbij ook de handbalvereniging actief betrokken wordt.

Het gaat om een drietal series van 3 lessen:

  • Een serie van drie kennismakingslessen die gegeven wordt binnen schooltijd;
  • Een serie van drie kennismakingslessen die gegeven wordt na schooltijd in school aan kinderen die hierin geïnteresseerd zijn;
  • Een serie van drie lessen die wordt gegeven binnen de vereniging en die gericht is op de kinderen die vanuit dit traject zich willen aanmelden bij de vereniging.
     

Welke activiteiten verricht het NHV in dit verband:

  • Het NHV ondersteunt verenigingen bij de opstart en uitvoering van schoolhandbal project met de lesmap “Kennismaken met Handbal”.
  • Bestel hier de lesmap “Kennismaken met Handbal” of download hier alleen de lesbladen voor het basisonderwijs.
  • Het NHV verzorgt daarnaast deskundigheidsbevordering voor de trainers van de verenigingen/of de buurt sportcoaches/combinatiefunctionarissen in de gemeente. Dit om de kwaliteit van uitvoering te vergroten en het (verenigings) kader te ondersteunen. Op deze wijze wil het NHV de verenigingen helpen om duurzame relaties met onderwijsinstellingen op te bouwen en blijvend schoolactief te worden.
  • Informeer ook bij je gemeente voor eventuele ondersteuning en subsidie mogelijkheden.
  • Tip: Organiseer als afsluiting van de clinics/lessen een schoolhandbal toernooi.