Algemene Leden Vergadering

De ALV vindt plaats op woensdag 21 november 2018 in Eindhoven.

Onderstaand vindt u de agenda en de stukken:

Agenda bondsvergadering 2018
Rapportage NHV Seizoensplan 2017-2018
Rapportage NHV Seizoensrekening 2017-2018
Concept notulen bondsvergadering 2018
Video Seizoensverslag 2017-2018
Jaarrekening Financiële Commissie 2017-2018


Notulen bondsvergaderingen: