Spelleider (F-jeugd)

Kenmerken van de opleiding:

De opleiding leidt op tot de rol van Spelleider bij de F-jeugd

Voorwaarde voor de opleiding:

Je bent minimaal 13 jaar en vindt het leuk om met kinderen van 8 jaar om te gaan. Je bent lid van het NHV.

Aanmelden:

De vereniging meldt de deelnemers aan de opleiding aan bij het NHV met het digitale formulier. Met dit digitale formulier moet een excellijst meegestuurd worden. Klik hier om de excellijst te downloaden.

Opleidingsduur:

Wordt bepaald door de cursist(en), maar maximaal 6 maanden na start van de opleiding.

Leerweg:

Je gaat in de praktijk aan de slag onder deskundige begeleiding. Daarnaast kan de vereniging of cluster van verenigingen aanvullende workshops organiseren.

Het NHV stelt het boekje “Spelleider bij de F-jeugd”digitaal beschikbaar voor alle deelnemers en daarnaast een presentatie voor ondersteuning bij workshop.

Kosten:

Het NHV brengt aan de vereniging of cursist geen kosten in rekening.  

Proeve van Bekwaamheid:

Je hoeft geen Proeve van Bekwaamheid af te leggen.

Diploma:

Je ontvangt geen diploma, wel een certificaat als bewijs van deelname aan deze opleiding.

Vragen:

Heb je vragen of opmerkingen dan kun je ons bereiken via opleidingen@handbal.nl of 026-7071433