Licenties

Inleiding

In 2014 heeft het toenmalige Eredivisie Platform onder leiding van Guus Hölscher het initiatief genomen om, in het kader van kwaliteitsverbetering, te komen tot een licentiesysteem voor handbaltrainers. In goede samenwerking met het NHV is het initiatief verder uitgewerkt. Daarbij is een opleidingsplan opgesteld om een “inhaalslag” te realiseren, zodat het licentiesysteem met ingang van 1 juli 2017 van toepassing zou kunnen zijn.

Vervolgens is gedurende 3 seizoenen een aantal bijzondere opleidingstrajecten uitgezet waarbij trainers, die nog niet over de vereiste diploma’s konden beschikken, maatwerk opleidingen kregen aangeboden.

Reglementering

De licentieplicht kent nu reglementaire gronden.
Met ingang van seizoen 2017-2018 dienen alle trainers in de Eredivisie dames en heren, alsmede de Beneleague in het bezit te zijn van Licentie 4. Zij die bij wedstrijden verantwoordelijk zijn voor het coachen van de teams dienen eveneens in het bezit te zijn van Licentie 4.

Licentie 4 bestaat uit een bewijs (diploma) van een succesvol afgeronde trainersopleiding HT4, of een vergelijkbare opleiding als de oude HTB, gekoppeld aan bewijzen dat de bezitter van het diploma aantoonbaar zijn kennis en vaardigheden actualiseert door actief te zijn als handbaltrainer en het volgen van bijeenkomsten in het kader van  deskundigheidsbevordering.

Het NHV-Wedstrijdreglement voorziet reeds in een licentiebeleid t.a.v. trainers.

Het huidige Artikel 12:3 beschrijft:
Jaarlijks, niet later dan zes maanden voor aanvang van het seizoen, worden de door het Bondsbestuur aangewezen competitieklassen waarop de licentie-eisen van toepassing zijn in de officiële mededelingen gepubliceerd.
In juni 2016 heeft het bondsbestuur het besluit om tot een licentiebeleid te komen gepubliceerd.

Uitvoering

Lees het volledige Licentiebeleid Trainer Coach Nederlands Handbalverbond, ingaande 1 juli 2017.

Het document bevat o.a. een aantal links naar verplichte formulieren, welke hier ook te direct te benaderen zijn:

  • Trainer/coaches die in het bezit willen komen voor een Licentie 4, kunnen deze hier aanvragen  
  • Verenigingen met teams in de Eredivisies en Beneleague dienen hun trainer/coaches voorafgaand aan het seizoen, doch uiterlijk 15 augustus aan te melden via dit formulier 
  • Indien verenigingen tijdens het seizoen mutaties hebben t.a.v. trainer/coaches dienen zij dit per omgaande te melden via dit formulier 
  • Alleen een vereniging kan een verzoek voor dispensatie indienen als (tijdelijk) een trainer/coach niet voldoet aan de voorwaarden met betrekking tot het licentiebeleid Trainer/Coach via dit formulier