Hoe kan ik licentiepunten behalen?

Stappenplan per categorie

A - Actief als trainer
Geef aan het einde van het seizoen door waar je hebt getraind en welk team via het onderstaande e-mailadres

B - Bijscholingen
Stap 1; Je wilt de licentie behouden
Stap 2; Je gaat opzoek naar een bijscholing die in de onderstaande lijst staat (overzicht)
Stap 3; Je schrijft je in voor een bijscholing
Stap 4; Je volgt de bijscholing
Stap 5; Je dient een bewijs van deelname in via het onderstaande e-mailadres
Stap 6; Je ontvangt een bevestiging van het aantal punten

C - Verzorgen van scholingen
De punten worden door de bond aan je toegekend, zodra de scholing is geweest.

D - Ondersteunen van kader in opleiding
Stap 1; Je wilt de licentie behouden
Stap 2; Je gaat opzoek naar een trainer/scheidsrechter in opleiding
Stap 3; Je geeft aan dat je zijn/haar praktijkbegeleider wilt zijn
Stap 4; je begeleidt deze cursist tijdens de opleiding
Stap 5; Je dient een bewijs van deze samenwerking via het onderstaande e-mailadres
Stap 6; Je ontvangt een bevestiging van het aantal punten

Elk seizoen zal hieronder aangegeven worden welke workshops/bijeenkomsten/scholingen er gegeven worden en hoeveel punten dit oplevert. Heb je een workshop etc. die niet in het onderstaande lijstje staat maar volgens jou wel in aanmerking zou kunnen komen voor licentiepunten, geeft dat het onderstaande aan ons door via opleidingen@handbal.nl:

  • Naam organisator
  • Thema
  • Docenten/experts die scholing verzorgen
  • Niveau (bij)scholing (niveau KSS, breedtesport, wedstrijdport, topsport)
  • Doelgroep (trainers, medische begeleiding, bestuurders enz.)
  • Bewijs van deelname (vereiste)

Een commissie zal bepalen of de workshop (etc.) in aanmerking komt voor licentiepunten en of deze op de website wordt gepromoot.

Overzicht 2018 / 2019 door het NHV georganiseerd:

Het NHV probeert elk seizoen 4 bijeenkomsten te plannen waar je licentiepunten mee kunt verdienen.
Daarnaast willen we vanaf heden ervoor zorgen dat de bekendmaking op deze plek plaatsvind en ruim van te voren.

Visie op trainerschap
Woensdag 6 maart in Oosterbeek BHV bondsbureau, Pastoor Bruggemanlaan 33 van 19:00-22:00 uur. 
Schrijf je in via opleidingen@handbal.nl 2 licentiepunten

Door het IHF/EHF georganiseerd:

Developing great handball players all over the world
8 - 10 januari in Munich meer informatie www.coaches.handball19.com
Deze bijeenkomst levert 4 licentiepunten op.

De volgende bijscholingen academie voor sportkader geven 1 licentiepunt:

* Stay cool under pressure
* 4 inzichten van trainerschap
* Herkennen en voorkomen grensoverschrijdend gedrag
* Trainen en coachen van jongeren met autisme
* Inzicht in trainer-sporter-interactie
* Sporters met een auditieve / communicatieve beperking
* Sporters met gedragsproblematiek
* Sporters met een verstandelijke beperking
* De kansen van 50+ sport
* Sporters met een visuele beperking
Klik hier om je in te schrijven voor één van de workshop van academie van sportkader.


De volgende bijscholingen NLcoach geven licentiepunten:


Congres Wetenschap en innovatie voor de sportcoach"
15 maart in Doorn
Klik hier om je in te schrijven. Deze bijeenkomst levert 2 licentiepunten op.

 

Overige bijscholingen

1 licentiepunt Scholing Mark Schuls: "Introductie in de sportpsychologie. 9 januari Groningen of 15 februari 2019 Heerenveen (van 15:00-17:00u) 
Inschrijven kan via: https://www.tiptop-sport.nl/product/introductie-sportpsychologie-voor-coaches-groningen/

2 licentiepunt (B7) Scholing Mark Schuls: "Leerlijn mentale training'. 13 januari 2019 (van 13:00-16:30u) te Groningen
Inschrijven kan via: https://www.tiptop-sport.nl/product/workshop-voor-coaches/

Sport Vlaanderen; dag van de trainer 15 december in Gent Klik hier om je in te schrijven. Deze bijeenkomst levert 2 licentiepunten op.

 

Wouw Performance Coaching

Wouw Performance Coaching organiseert elke laatste woensdag van de maand intervisie bijeenkomsten voor trainers en coaches (uit alle sporttakken) op de KNVB Campus.
Deze avonden staat elke keer een ander thema centraal. Meer informatie omtrent de avonden en hoe je je kunt inschrijven vind je op: https://www.wouwpc.nl/intervisie-bijeenkomsten/
Deelname aan een bijeenkomst van Wouw Performance Coaching levert 2 licentiepunten op.