Highlights

Verenigingsservice

Voor verenigingen biedt het NHV verschillende vormen van ondersteuning aan. In de beleidsperiode 2013 tot en met 2016 werkt het NHV aan het verder verbeteren van de verenigingsondersteuning, met als doel elke vereniging gelijke kansen te geven om groter en sterker te worden.

Enkele speerpunten in het beleid zijn zorgen voor eenheid in het ondersteuningsbeleid binnen het hele NHV, zorgen voor een duidelijke communicatie en promotie van het ondersteuningsaanbod naar alle verenigingen, zorgen voor een landelijke dekking met NHV Verenigingsconsulenten (accountmanagers), zorgen voor goede monitoring van activiteiten en resultaten en zorgen voor het optimaal benutten van subsidies en fondsen op landelijk, provinciaal en lokaal niveau.