Sportief besturen

Bestuurders Nederland is een sportland.

Tegelijkertijd heeft de sport te maken met ontwikkelingen die zorgen baren. De belangrijkste is zonder meer de verharding en verruwing in de sport. Waarden en normen staan onder druk. Om die verharding en verruwing tegen te gaan is er door de  sportbonden en NOC*NSF het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ ontwikkeld..

De essentie van het programma is dat iedereen binnen de sportvereniging zich bewust wordt van zijn of haar gedrag en dat men daar ook op kan worden aangesproken. Alleen dan kunnen we met z’n allen werken aan gedragverandering op en rond het veld.

Bestuurders spelen een cruciale rol bij het creëren naar een veiliger sportklimaat. Zij sturen hun vereniging aan en dragen met elkaar de zorg voor het opzetten van een structuur waarin positief gedrag wordt gestimuleerd en ongewenst gedrag wordt aangepakt.  Gewoon doen dus, al klink dat wellicht wat al te simpel. Om er voor te zorgen dat we structurele gedragsverandering bewerkstelligen, zetten we in op het vergroten van de kennis en vaardigheden van verenigingsbestuurders. Het NHV biedt daarom gratis de modules ‘Besturen met een Visie’ en ‘Sportief Besturen’ aan voor verenigingsbestuurders.

‘Sportief Besturen’
Sportief besturen is de wijze van het besturen van uw vereniging, waarin de uitgangspunten van sportiviteit en respect verankerd zijn. Het gaat niet om een lijstje met gedragsregels aan de muur, maar het omvat alles wat u als bestuurder doet. Het gaat hierbij om alledaagse zaken die u tegen komt binnen uw vereniging dus niet alleen om excessen.

Centraal in de kernmodule staan de volgende 3 vragen:

  1. Wat is Sportiviteit & Respect
  2. Hoe stuur ik mijn vereniging hier op aan?
  3. Wat is mijn rol als bestuurder

 

Aan de hand van actuele vraagstukken wordt op een ontspannen en interactieve wijze besproken hoe u kunt zorgen voor een integrale en consistente aanpak als het gaat om sportief beleid. Hierbij krijgt u begeleiding van een deskundige trainer. Een belangrijk onderdeel van de workshop is het delen van waardevolle ervaringen met uw collega bestuurders uit de regio.

De kernmodule bestaat uit één interactieve workshopavond met collega bestuurders uit uw regio.

Verenigingshandboek Sportiviteit en Respect
Wil je als vereniging Sportiviteit & Respect uitdragen naar de leden, vrijwilligers, toeschouwers en gasten? Dan is het van groot belang om dit thema te verweven in het ‘doen en laten’ van de vereniging!  

De verenigingsbestuurders vormen hierbij het begin- en eindpunt. Deze bestuurders moeten dan ook begrip hebben van wat sportiviteit en respect inhoudt en hoe het kan bijdrage aan succes voor de hele vereniging.

Hoe dit beleid eruit komt te zien, verschilt per vereniging. Er is geen standaard oplossing; elke vereniging maakt haar eigen vertaalslag van het begrip Sportiviteit & Respect. Alleen dan is de aanpak herkenbaar voor alle betrokkenen binnen de vereniging.

In het verenigingshandboek geven we je enkele handvatten die je kunnen helpen bij het opzetten van beleid op het gebied van Sportiviteit & Respect.