Vrijwilligerszaken

Vrijwilligers zijn de belangrijkste mensen in de handbalsport! “Zonder vrijwilligers geen handbalvereniging” wordt er vaak geroepen en dat is geen woord teveel gezegd. De laatste jaren is het voor de handbalvereniging steeds moeilijker geworden om mensen te vinden voor functies als scheidsrechter, trainer, commissielid, toernooicommissie en secretaris. Het NHV wil hier in samenwerking met jouw vereniging mee aan de slag!

“Niemand is meer bereid om vrijwilligerswerk te doen”, hoor je bestuursleden van handbalverenigingen tegenwoordig steeds vaker zeggen. “En zeker niet voor bestuursfuncties" voegen ze er vaak nog toe. Maar is dat wel zo.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er juist eerder minstens net zoveel mensen bereid zijn zich vrijwillig in te zetten dan zo'n dertig jaar geleden. En dat dus niet het aantal vrijwilligers vermindert, maar wel de manier waarop ze zich inzetten. De verandering zit 'm vooral in het soort vrijwilligers! De "nieuwe" vrijwilliger is minder betrokken bij de vereniging en moet dus vooral persoonlijk gevraagd worden om iets te doen voor de vereniging. Daarnaast is de nieuwe vrijwilliger op zoek naar kortdurend en projectmatig vrijwilligerswerk.

Dat betekent een andere manier van denken. Vrijwilligers zijn het belangrijkste kapitaal van de handbalvereniging, dus dat vraagt om structureel beleid op vrijwilligersgebied, een andere structuur van de organisatie en meer aandacht aan het cultuuraspect binnen de vereniging. Het binden van mensen aan de vereniging is een belangrijke factor in het vinden van "nieuwe" vrijwilligers.

Het volgende filmpje over modern verenigingsbesturen is ter inspiratie voor de bestuurders die willen werken aan de moderne handbalvereniging: http://www.youtube.com/watch?v=Umomu_aDQ4w

Het NHV helpt je graag met het opzetten van vrijwilligersbeleid binnen jouw vereniging en het werven van nieuwe vrijwilligers en jeugdleden. Op dit gedeelte van de website vind je allerlei praktische informatie waar je direct mee aan de slag kunt gaan. Mocht je hierbij hulp kunnen gebruiken, neem dan even contact op met de NHV Verenigingsconsulent in jouw regio!