Nieuwe vereniging

Indien er een nieuwe vereniging opgericht wordt dat wil deelnemen aan de competitie, dient dit gemeld te worden via dit formulier. Met dit formulier moeten de volgende documenten meegestuurd worden:

- Notulen van de oprichtingsvergadering (ondertekend door de bestuursleden)
- Statuten (goedgekeurd door de notaris)
- Inschrijving KvK

Wanneer wij deze documenten hebben ontvangen zullen wij de aanmelding verder in gang zetten en bieden wij jullie ondersteuning waar nodig. Voor vragen kan er contact met ons opgenomen worden.